Energetska psihologija

Šta je to energetska psihologija ?

Energetska psihologija (EP) je zajednički naziv za sveukupan pristup isecljenju duha i tela. Osnovna polazna tačka je činjenica sa je stres u pozadini svakog disbalansa. Ako nije jedini uzrok svakako je bitan doprinosioc fizičkog ili psihičkog poremećaja. Bilo da je bol u kičmi, dijabetes, nesanica, nemogućnost učenja ili problematični međuljudski odnosi, EP traži koreni uzrok, dogadjaj ili stresnu situaciju koja je uticala na poremećaj energija u sistemu "um-telo". Zapravo, suština nije sam događaj, već naše iskustvo tog događaja, kako smo ga doživeli, koje emocije smo osetili, koja uverenja smo stvorili tom prilikom. Svega toga najčešće ljudi nisu svesni. Događaj se desi, mi nekako odreagujemo i sve to ostane zabeleženo u našem energetskom polju. To mogu biti skorašnji događaji, a mogu biti i situacije iz detinjstva ili prenatalnog perioda.
EP koristi tradicionalne isceljiteljske metode koje se fokusiraju na odnos uma i tela, ali i savremenu psihološku praksu. Pomaže osobama koje doživljavaju emotivnu bol, disfunkcije u telu ili hroničan stres; svega što u nama nastaje kao posledica neke prošle traume. Neutrališe energetski disbalans i vraća pojedinca u ravnotežu iz koje je ispao usled nemogućnosti da na objektivan način sagleda tadašnju situaciju.
Osoba će prilikom isceljivanja momentalno osetiti olakšanje koje nastaje usled otpuštanja energije koja se godinama skupljala na jednom ili više mesta u telu. U toku lečenja osoba se stimuliše i mentalno i fizički. Prvo kroz ponovnu imaginarnu izloženost traumi i osećanjima koja se za nju vezuju, uz kompletnu budnost uma i punu koncentraciju, dok se telo stimuliše putem bioenergetskih sistema, kao što su čakre, meridijani i bio-polja.
Kada blokada nestane, energija slobodno kruži i vraća osobu u stanje ravnoteže. Pojedinac je tada ponovo sposoban da upravlja svojim emocijama i gradi zdrave odnose sa drugim ljudima. Primenom metoda energetske psihologije, koje su usavršene tokom 35 godina kliničkog iskustva sa pacijentima, više miliona ljudi širom sveta iskusilo je poboljšanje, što duha, što fizičkog tela. Rezultate ovog moćnog spoja tradicionalnog lečenja i savremene psihologije dokazalo je preko 50 naučnih studija širom sveta, dok najnovija otkrića na područjima neuronauke i traumatologije samo potvrđuju ono što je isceliteljima odavno poznato.
Pod pojmom Energetska psihologija se podrazumevaju brojne metode i tehnike koje se prožimaju, komplementarne su i mogu se koristiti u jednom tretmanu.

Energy Clearing

Energetsko čišćenje je skup biranih alata koje koristimo da se pronađu, a zatim i očiste, zarobljene energije u telu, uzrokovane traumatičnim dodgadjajem. Način na koji smo doživeli stresnu situaciju uslovljava kako će se ona manifestovati na fizičkom ili psihičkom planu. Osvešćivanjem i brisanjem ovih destruktivnih energija ljudsko telo prirodno i samostalno pokreće proces samoisceljenja i tako se jednostavno vraća svom normalnom, odnosno zdravom stanju.

EFT – Emotional Freedom Technique

Tehnika Emocionalne Slobode je drevna kineska tehnika akupresure u kombinaciji sa modernim psihološkim pristupom. EFT pomaže da se oslobodite stresa i anksioznosti, kao i da ostvarite pojedinačne ciljeve.
Ova tehnika deluje na sistem meridijana u ljudskom telu na sličan način kao i akupunktura, ali bez korišćenja iglica. Umesto toga, EFT je uveo potpuno nov način oslobađanja emocionalne memorije jednostavnim tapkanjem tačaka na telu, koje se nalaze na energetskim meridijanima.
Već posle prvih nekoliko trenutaka tapkanja, klijent oseća da intenzitet traumatskih sećanja brzo opada jer EFT deluje tako što eliminiše blokade u vašem energetskom sistemu. Kada se pravilno izvede, EFT može uticati na ponovno uspostavljanje nervnih puteva i reprogramiranje odgovora na stres.
Najčešće se koristi kao metoda smanjivanja stresa ili brisanja bolnih emocija koje su svakodnevno prisutne.

Matrix Reimprinting

Reprogramiranje matrice predstavlja skup novih graničnih tehnika energetske psihologije. On kombinuje EFT pristup sa epigenetskom i kvantnom naukom, kako bi stvorila brzu ličnu promenu .
Ovaj pristup isceljenju se zasniva na činjenici da se kao posledica doživljene traume deo nas odvaja od našeg holograma i postaje zasebni energetski entitet. Cilj Metode je da se vrati i pridruži našoj matičnoj hologramskoj svesnosti.
Nova otkrića u Epigenetiskim naukama (nova biologija) i psihologiji, putem hiljada studija slučaja, potvrđuju da tokom tretmana dolazi do slabljenja anksioznostsi, ublažavanja posledica fizičkih bolesti i fobija.

Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Comments are closed