Integra Protokol

INTEGRA PROTOKOL SEMINAR

Naučite da se samostalno oslobodite emocionalnih problema, trauma i negativnih verovanja.

Integra Protokol je inovativni sistem psihološke pomoći, samopomoći i spiritualnog razvoja koji omogućava efikasnu eliminaciju emocionalnih problema, oslobađanje od trauma, povećanje sposobnosti da radimo na svojim ciljevima, prevazilaženje negativnih verovanja, integraciju polariteta... i ubrzanu spiritualnu evoluciju.

Integra Protokol metode možemo efikasno primeniti na bilo koju emocionalnu reakciju ili stanje, u šta spadaju:

 • Emocionalni problemi
 • Negativna i traumatična iskustva
 • Ciljevi tj. negativne reakcije koje nas sprečavaju da radimo na ciljevima
 • Negativna i ograničavajuća verovanja
 • Polariteti

Šta je specifično za Integra Protokol?

 • Integriše unutrašnje konflikte uključujući i slojevite konflikte
 • Fokusiran je na odluke i identitete kao ključne elemente emocionalnih problema što omogućava njihovo efikasno rešavanje
 • Fokusiran je na proces deidentifikacije kao ključnog aspekta spiritualnog razvoja što omogućava njegovo ubrzavanje
 • Jednostavnost tehnike i teorije
 • Lakoća primene

Pročitaj opširnije o metodi Integra Protokol

Na seminaru se uče tri metoda:

Osnovni Metod
Eliminiše emocionalne reakcije i stanja, integriše konflikte i razvija svest o njima, integriše naboj, lako i brzo se primenjuje, itd.

Standardni Metod
Eliminiše emocionalne reakcije i stanja, integriše konflikte i razvija svest o njima, integriše veliku količinu naboja, lako i brzo se primenjuje, integriše izabrane polariete, omogućava iskustvo Jednosti i celovitosti koje postoji iza konflikata i polariteta, itd.

Napredni metod
Eliminiše emocionalne reakcije i stanja, integriše konflikte i razvija svest o njima, integriše višeslojne konflikte, integriše najveću količinu naboja, omogućava spiritualna stanja, integriše visoke identifikacije, ulazi u veoma stare i teško dostupne slojeve nesvesnog, uvodi u stanje bez identiteta (Prisustvo), integriše polaritete koji se spontano javljaju, stvara svest o oscilacijama između strana u konfliktu, itd.

O seminarima Integra Protokola za Procesore

 • Grupni seminari traju 2 dana 11-17 časova
 • Individualni seminari traju oko 6 sati i rade se u dve seanse
 • Seminari Integra Protokola mogu se održavati online, putem webinara
 • Na seminaru učite njegovu praktičnu primenu (3 metoda) na sebi i drugima
 • Nema preduslova za seminare
 • Procesori vode individualne seanse sa klijentima

Cena: 150€ (u evrima ili dinarskoj protivvrednosti)
Vreme: subota i nedelja 11-17 časova
Lokacija: u Beogradu, bićete obavešteni po uplati
Broj učesnika je ograničen
Rok za uplatu: do popune mesta

RADIONICE

Ove radionice namenjene su svim procesorima metode Integra protokola radi unapređenja rada na sebi I rada sa klijentima.

Šta se radi na radionici?

Trener radi demo procese

Odgovori na pitanja
Razmena iskustava
Praktičan rad u parovima
Radionice se održavaju u Beogradu i putem webinara
Vreme: nedelja 11-14 časova ili radni dan 18-21 čas
Cena: 1500 din ili 15€
Broj učesnika je ograničen
Rok za uplatu: do popune mesta

KONTAKT

Trener: Zorica Zarić - +381 64 110 9444
Asistent: Nebojša Nedić - +381 63 309 359

Email:  peat.integraprotokol@gmail.com

***************************************************************************

 

Comments are closed.