Isceljivanje Vremenskih Linija

Šta ako danas može da izleči juče i sutra?

Kvantna fizika je dokazala da vreme i prostor imaju mnogo neobičnih osobina.
Princip kvantne povezanosti objašnjava da je vreme iluzija i da se prošlost, sadašnjost i budućnost mogu promeniti. Mi sada ovakvi kakvi jesmo, predstavljamo zbir svih energija od pre par godina, par decenija,energija iz detinjstva i prenatalnog perioda kao i energija iz predhodnih života.
Dakle, ako sada imate neki problem koji se ponavlja i koga ne možete da rešite, koreni uzrok vrlo verovatno možete naći u prošlim aspektima vašeg bića.

Kako izgleda tretman Iscljivanja Vremenskih Linija?

Isceljivanje Vremenskih linija je postupak tokom kojeg se duša vodi nazad u vreme,tj. u trenutak pre traumatičnog događaja koji se odigrao u ovom ili nekom predhodnom životu, a koji je uticao na stvaranje sadašnjeg problema. Cilj ove metode je da se iscele aspekti vašeg prošlog bića koji su proživeli traume i negativno programiranje.
To se postiže primenom postupka indukcije koji je sličan kao u regresoterapiji. Za razliku od hipnoterapije u ovom slučaju, osoba je svesna i učestvuje u interakciji sa svojim prošlim Ja. Na taj način, uz vodjstvo terapeuta “ čisti “ se prošlost koja utiče na našu sadašnjost.
Kad je proces završen, viši aspekti bića se vraćaju u sadašnje vreme, pa duša ima novu vremensku liniju u kojoj je prošlost isceljena.
Tretman traje oko 90min.

Koja je uloga terapeuta?

Cilj terapeuta je da vam pomogne u oslobađanju najmoćnije i najkreativnije energije koja zrači iz srca i solarnog pleksusa, a ne iz uma, i tako vas poveže sa vašim unutrašnjim isceliteljem, vašim božanskim bićem.
Važno je napomenuti da aspekti koji se vraćaju kroz vreme ne menjaju fizičke detalje prošlih iskustava, jer bi to bila povreda slobodne volje drugih duša koje su bile uključene u kreaciju prošlog sopstva. Terapeut vas pažljivo vodi i koristi odredene sigurnosne mehanizme koji vam omogućavaju da ponovo proživite vašu prošlost sa pozicije svog Višeg ja, bez ponovne traumatizacije.
Na taj način, doživljeno negativno iskustvo se transformiše u učenje.

regresija2

Koje su koristi od tretmana lečenja vremenskih linija?

Tretmanom isceljivanja putem Vremenskih Linija klijent može očekivati da se duševna bol koju nosi u sebi i koja se svesno ili nesvesno projektuje na sadašnjost u potpunosti razreši čak i ako je povreda bila pre mnogo godina/života. Tokom samo jednog tretmana moguće je da klijenti sopstveni doživljaj traumatičnog dogadjaja preusmere sa emotivnog na objektivni.

Njihova objektivnost i mudrost se prenosi kroz vreme do današnjeg momenta, stvarajući novu emotivno čistu prizmu kroz koju se sagledava aktuelni problem. Kada prošli, ranjeni delovi bića koji se drže pogrešnih uverenja i zabluda više nisu aktivni, osoba može svoje trenutne probleme mnogo lakše rešiti.

Kome ova metoda može koristiti?

Svima koji imaju psihicke i/ili fizicke probleme, a naročito je pogodna za oslobađanje od fobija, hroničnih disbalansa u organizmu kao i kod autoimunih bolesti .
Nema neželjenih efekata i zavisno od slučaja nekada je tretman potrebno ponoviti .

Timeline Healing predstavlja izuzetnu metodu kojom se mogu razrešiti duboko ukorijenjeni problemi u bilo kojem području života.

Comments are closed.