PEAT

Metoda PEAT integriše duboke polaritete ili suprotnosti u ljudskom biću, ostvarujući dvostruku korist: poboljšanje kvaliteta svakodnevnog života i ubrzanje spiritualne evolucije praktičara.

Većina ljudi živi u dualnom svetu polarnosti.
dobro - loše
materija - energija
toplo - hladno

To je samo iluzija i to nisu stvarne suprotnosti. To su komplementarni delovi, dve polovine jedne celine.
Sve što nam se dešava u životu nije ni dobro ni loše, već je samo rezultat naše subjektivne procene. Svako naše iskustvo ima neki emotivni sadržaj sačinjen od misli, emocija ili uverenja za određenu situaciju.
Problem nastaje kada se naše iskustvo sastoji od emotivnih sadržaja koji su u suprotnosti - mi sami ne prepoznajemo te suprotnosti već osećamo rezultat sukoba polariteta koji nas baca sa jedne na drugu stranu, kao na klackalici i tako nas drži u stanju disbalansa. Neutralisanjem polarnih sadržaja dolazimo u stanje Jednosti i balansa.

Kvalitet života

Duboki PEAT eliminiše naše probleme. Naši problemi su reakcije ili stanja izazvana unutrašnjim ili spoljašnjim događajima ili okolnostima.

Na primer:
• Osećam nesigurnost jer nemam dovoljno novca
• Osećam iritaciju zbog bola u leđima
• Osećam tenziju u prisustvu nepoznatih ljudi
• Osećam otpor da radim na svojim ciljevima
• Osećam strah od visine, vode...

Problemi se sastoje od potisnutih misli i emocija koje zovemo “naboj”, u okviru ST terminologije.
Eliminacijom negativnih stanja i reakcija, metoda PEAT omogućava bolji kvalitet života.

O seansama PEAT-a

• Nema preduslova za seanse PEAT-a
• U seansi se bavimo specifičnim problemom koji klijent želi da eliminiše

 

"Okolnosti ne mogu da poremete moj mir kao nekad, vise nikada mi se nije desilo da osetim tugu i bespomocnost u toj meri ili da ne znam šta da radim, moj odnos sa svetom oko mene je divan, nema teskih konfliktnih situacija, ne mogu da se iznerviram kao nekada i mogu samo da se smeskam i uzivam i kazem hvala ti, hvala ti,hvala ti..."

~ Vesna B.

 

Comments are closed.