PEAT

***************************************************************************
Datum i vreme seminara i radionica možete pratiti na fb grupi:
Peat Integra Protokol: https://www.facebook.com/groups/248716399204595/members/

***************************************************************************

Sledeći PEAT seminar: 18-19 maj 2019

***************************************************************************

SEMINAR

Poboljšajte kvalitet života i ubrzajte spiritualnu evoluciju.
Duboki Peat je izuzetno efikasan metod za eliminaciju emocionalnih problema i ubrzanje spiritualne evolucije.
Metodu Duboki PEAT (Primary Energy Activation and Transformation) razvio je Živorad Mihajlović Slavinski.

Duboki Peat proces počinje od emocionalnog problema, otkriva sve dublje i dublje nesvesne misli i emocije, a na kraju i polaritet koji je uzrok problema. Kada putem Dubokog Peata integrišemo polaritete, emocionalni problemi nestaju.
Osoba koja koristi Duboki Peat ima sledeće dobiti:
- Ne mora da trpi negativna stanja vec može brzo da ih se oslobodi
- Što vise emocionalnih problema integrišemo, bolje se osećamo
- Naša sposobnost da ostvarujemo ciljeve se povećava, postajemo funkcionalniji
- Integracijom polariteta ulazimo u stanje Jednosti i ubrzavamo svoj spiritualni razvoj
- Osoba je samostalna, ne zavisi od psihoterapeuta i drugih praktičara

Daljom primenom Dubokog Dubokog Peata, sve više prepoznajemo Jednost kao svoju suštinu i postepeno oslobađamo svest od dualnog percipiranja sebe i sveta.

Spiritualna evolucija

Integracijom polariteta ulazimo u stanje Jednosti i ubrzavamo svoj spiritualni razvoj. Daljom primenom Dubokog PEAT-a, sve više prepoznajemo Jednost kao svoju suštinu i postepeno oslobađamo svest od dualnog percipiranja sebe i sveta.

Drugim rečima, stičemo celovitost i slobodu, što je suština spiritualne evolucije.

Uzrok nase iskrivljene percepcije sebe i sveta je naboj, naše potisnute misli i emocije.

Duboki PEAT integriše Primordijalne Polaritete. To je par polariteta u nama koji ima vise naboja od ostalih polariteta. Primordijalni Polariteti određuju nasu percepciju, ličnost i ponašanje više nego bilo koji drugi pojedinačni element u nasem nesvesnom.

Šta je specifično za Duboki PEAT?

• Integriše Primordijalne Polaritete
• Integriše visoke, apstraktne polaritete
• Integriše polaritete koji se spontano pojave tokom procesa
• Integriše veću količinu naboja u jednom procesu

O seminarima PEAT-a za Procesore

• Na seminaru se uče tri metode: DP2, Univerzalni proces i Duboki peat
• Na seminaru za Duboki PEAT učite njegovu praktičnu primenu na sebi i drugima
• Seminari Dubokog PEAT-a su praktični
• Grupni seminari Dubokog PEAT-a traju 2 dana
• Individualni seminari Dubokog PEAT-a traju oko 6 sati i rade se u dve seanse
• Skype seminari su dostupni za Duboki PEAT
• Nema preduslova za seminare Dubokog PEAT-a
• Procesori vode individualne seanse sa klijentima

Po završenom seminaru, Duboki Peat se može koristiti za rad na sebi i rad sa drugima. Ovu sjajnu metodu može naučiti svako. Metoda je veoma struktuirana i radi se korak po korak. Potrebno je samo da naučite sve korake i primenite ih u praksi.

Cena: 150€ (u evrima ili dinarskoj protivvrednosti)
Vreme: subota i nedelja 11-17 časova
Lokacija: u Beogradu, bićete obavešteni po uplati
Broj učesnika je ograničen
Rok za uplatu: do popune mesta

RADIONICE

Ove radionice namenjene su svim procesorima PEAT metode radi unapređenja rada na sebi I rada sa klijentima.

Šta se radi na radionici?
Trener radi demo procese
Odgovori na pitanja
Razmena iskustava
Praktičan rad u parovima

Radionice se održavaju u Beogradu i putem webinara.
Vreme: nedelja 11-14 časova ili radni dan 18-21 čas.
Cena: 1500 din ili 15€
Broj učesnika je ograničen
Rok za uplatu: do popune mesta

----------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT

Trener: Zorica Zarić - 064 110 9444
Asistent: Nebojša Nedić - 063 309 359
Email: peat.integraprotokol@gmail.com

***************************************************************************
Datum i vreme seminara i radionica možete pratiti na fb grupi:
Peat Integra Protokol: https://www.facebook.com/groups/248716399204595/members/

***************************************************************************

Comments are closed.