Spiritual Response Therapy

Spiritual Response Therapy je moćni duhovno energetski proces u kome se istražuje podsvest i Zapisi Duše.

Cilj ovog istraživanja je da se pronadju energije iz prošlih života, podsvesne blokade kao i negativna programiranja na nivou duše sadašnjeg i prošlih života. Kada se identifikuju, ovi sputavajući programi se uklonjaju iz podsvesti i Zapisa Duše (Acashic Records) čime počinje proces isceljenja na svim nivoima.

Mi smo duhovna bića u fizičkom telu

Metodu Spiritual Response Therapy kreirao je  Robert Detzler, kanališući informacije iz viših dimenzija i zasniva se na premisi da je svako od nas imao predhodno iskustvo u duhovnoj i fizičkoj dimenziji.

Kroz mnoštvo inkarnirnacija imamo iskustva u mnogo različitih uloga ( bogati, siromašni, mužko, žensko, ubica, žrtva...) da bi naša duša imala iskustvo, naučila lekciju i rasla.

SRT Istraživanje identifikuje koje traume ste imali u prošlim životima i koji programi su tada kreirani i još uvek su aktivni.

Po kom principu radi

U prethodnim životima smo možda pokušali da prevaziđemo iste izazove s kojima se sada suočavamo. Nažalost, nismo uvek u stanju da to učinimo sa lakoćom. Mi pravimo obećanja, dajemo zakletve i kreiramo traume koji nas mogu sputati da ostvarimo svoj potencijal.

Na primer, možda smo u nekom prethodnom životu u želji da se približimo Bogu, dali zavet na odbacivanje svega materijalnog tj. nesvesno se zakleli na siromaštvo. Ovaj zavet ostaje zapisan u našem podsvesnom umu i u našoj DNK. Svaki put kad pokušamo da zaradimo novac u ovom životu, blokirani smo jer naš podsvesni um pamti zavet koji nikada nije bio opozvan. Budući da je podsvesni um jači od svesnog uma, on ga efikasno  prevladava i uprkos našim naporima, mi ostajemo siromašni ili imamo poteškoće u stvaranju ili zadržavanju novca!

Koren problema

SRT može da dođe do samog korena problema u sadašnjosti ili prošlosti , a to je najčešće destruktivni programi  ( emocije, uverenja, zaveti… ) koji se tokom procesa uklanjaju. Tada dolazi do dubinske promene u našem  životu.

Kada se Zapisi Duše očiste od najvažnijih programa možete osetiti boljitak na svim poljima. Naravno imaćete izazove u životu jer je to način da duša raste, ali moći ćete da ih sagledate iz drugog ugla. Sa višeg nivoa svesnosti moći ćete lakše da se nosite sa njima i da ih rešavate na efikasniji način.

Sve fizičke, emocionalne, mentalne i duhovne promene događaju se u kontekstu vašeg vlastitog duhovnog učenja. SRT briše programe koji stoje na putu ozdravljenja, a put isceljenja je izbor duše.

SRT može da pomogne kod:

 • Zdravstveni problemi:
  Hronični problemi i bolovi, naročito oni za koje ništa do sada nije pomoglo
 • Mentalno-Emotivni disbalansi:
  Fobije, strahovi, anxioznost, depresija, negativna uverenja, samopouzdanje, prekomerna težina
 • Finansije, posao, karijera i kreativnost:
  Izazovi i negativni obrasci u oblasti prosperiteta i blagostanja
 • Međuljudski odnosi:
  Teški odnosi u porodici, na poslu, sa partnerom i drugi
 • Zavisnosti:
  Destruktivne emotivne situacije koje se ponavljaju, negativni obrasci ponašanja ili zavisnosti.

Benefiti:

 • Veća sposobnost da održite mir u stresnim situacijama
 • Mentalna i emotivna jasnoća
 • Osećaj zadovoljstva i smirenosti
 • Sposobnost da ostvarite bolje ljubavne odnose
 • Sposobnost da iskoristite mogućnosti koje su vam ranije izgledale nemoguće
 • Jasnoća i dublje razumevanje situacije i izazova
 • Osećaj slobode i otvorenost ka blagostanju
 • Povećana svesnost
 • Ubrzani duhovni rast

SRT se može primeniti na:

Osobe - Opšta stagnacija i ‘zaglavljenost u životu ‘

Prostor - Kuće, stanovi, zemljište, nepokretnosti

Biznis, posao, projekti - Zastoj i stagnacija u razvoju biznisa ili pojedinačnih projekata

Kako izgleda SRT tretman?

SRT konsultacije mogu se raditi u vašem prisustvu ili ‘na daljinu’  (putem telefona, Skype, Viber, WhatsApp, fb Messinger).

Praktičar očitava vaše polje i Zapise Duše i uz dozvolu vašeg Višeg Sebstva uklanja nepoželjne programe.

Kroz proces čišćenja, identifikujemo i negativne energije koje se nalaze u vašem fizičkom telu ili one koje su u podsvesti na višem nivou svesnosti vaše duše. Bez obzira gde se nalaze te energije, one se mogu očistiti i time se oslobode negativne vibracije koje su možda pokazale fizički, emotivni, mentalni ili čak duhovni disbalans za vas. Iako vam je možda cilj da rešite neki problem na fizičkom nivou, pravi razlog tog disbalansa nalazi se na nekom drugom nivou podsvesnog ili svesnog aspekta uma. Uvek tražimo koreni uzrok, tako da se svi nivoi mogu očistiti od prepreka, sve do fizičkog tela.

Za neke probleme potrebno je nekoliko sesija da bi se očistile i možda će biti potrebno vreme između sesija za dušu da obradi ono što je naučila. Svaka duša se čisti u pravom i savršenom vremenu za sebe i svako je drugačiji.

Šta se događa nakon procesa SRT čišćenja?

Nakon procesa, kako svest počinje da se  menja, mogu se javiti različite reakcije. Neko se oseća euforično, neko je umoran, neko ima fizičko čišćenje, a neko ne oseća ništa! Sve ovo su normalne reakcije na veoma moćan i duboki proces. Šta god da doživite, biće ispravno za vas. Ne postoji pravilo.

Nakon SRT tretmana, negativne podsvesne tendencije će se znatno smanjiti ili nestati. Moći ćete bolje da sagledate sebe i druge, a to vam omogućava da se bolje snalazite u vašim životnim situacijama.

Stari obrasci počinju da nestaju. Generalno, čišćenje negativnih energija i Zapisa Duše ima brz i značajan učinak na zdravlje i osećaj blagostanja.

Comments are closed.